Tác giả

Hoàng Minh Châu

Bàn về những 'cái tôi'

Xét về dân số, Mỹ chỉ bằng một phần năm Trung Quốc, nhưng tại sao họ có nhiều phát minh sáng chế hơn? Bởi vì ở đó, có ba trăm triệu cá nhân được khuyến khích thể hiện không giới hạn “cái tôi” của mình.

Hoàng Minh Châu

Cừu đen

Trong mỗi gia đình thường có một đứa con... cá biệt. Dân gian còn gọi là "cừu đen". Bao nhiêu thứ xui xẻo xấu xa đều dồn hết vào đứa con này. Hầu hết các gia đình coi "cừu đen" là của nợ, mà ông trời bắt mọi người trong nhà phải chịu đựng.

Hoàng Minh Châu