Người F thời… F0

“Không lo lắng, không bi quan và không nghỉ làm”, người F chọn cách bình tĩnh đối mặt với đại dịch Covid khi số ca nhiễm tăng vọt và ai cũng có thể trở thành F0.

Xem thêm