'Hạnh phúc khi vượt khó để đạt điều mình mơ'

Bài thơ của anh Nguyễn Văn Bằng - CB quản trị trải nghiệm khách hàng, FPT Telecom Hà Nội - là những tâm sự, trăn trở về định nghĩa hạnh phúc, hưởng ứng phong trào Tôi Hạnh phúc tại Viễn thông FPT.

Xem thêm