Người F hoàn thành OKR 2022

Tính đến hết ngày 3/1, đa số CTTV nhà F cán mốc 100% các tỷ lệ báo cáo, thiết lập OKR cấp bộ phận, cán bộ quản lý (CBQL) và cán bộ nhân viên (CBNV).

Người FPT

Xem thêm