FPT IS giành giải Vàng iKhiến Chung khảo số 1

Sản phẩm Hệ thống chăm sóc sức khoẻ F0 tại nhà đến từ FPT IS đã giành được giải Vàng đầu tiên và duy nhất của Chung khảo số 1. Trong khi đó, có 3 sản phẩm được đề xuất ...

Khởi động iKhiến 2022

Giải thưởng Sáng kiến FPT - iKhiến năm 2022 chính thức khởi động từ ngày 7/4 với nhiều đổi mới. Đặc biệt, việc chia bảng sẽ tạo sự đồng hạng, giúp các tác giả tự tin cọ xát trong lĩnh ...

Xem thêm