Khởi động iKhiến 2022

Giải thưởng Sáng kiến FPT - iKhiến năm 2022 chính thức khởi động từ ngày 7/4 với nhiều đổi mới. Đặc biệt, việc chia bảng sẽ tạo sự đồng hạng, giúp các tác giả tự tin cọ xát trong lĩnh ...

Xem thêm