Lực đẩy mạnh mẽ cho học sinh từ sân chơi công nghệ

“Tính cộng đồng của Violympic không chỉ thể hiện ở cách tiếp cận và kết nối học sinh mọi vùng miền, mà còn nằm ở sự tiếp nối... Lực đẩy từ công nghệ và sức lan toả từ con người là cách để chúng ta ...

Xem thêm