Fố ta chuyển đổi số #7: Thế lực mới

Không còn từng hàng dài người chen chúc đến tận cây xà lách số 7, cán bộ phường nghỉ hết vì chả có việc gì để động tay động chân, ông Tổ phó rảnh đến nỗi xem Tiktok liền tù ...

Xem thêm