FPT Digital tham vấn chuyển đổi số cho TP Hải Phòng

Tại Diễn đàn Chuyển đổi số Hải Phòng chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số – Nền tảng phát triển kinh tế xã hội”, chuyên gia của FPT Digital đã đưa ra kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển ...

Xem thêm