FPT.AI đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

Ngày 9/12, tại lễ trao Giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam”, FPT Smart Cloud nhận giải ở hạng mục Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp công nghệ số tiêu biểu với Nền tảng Trí tuệ nhân tạo toàn diện ...

FPT hiến kế hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam số

FPT tiếp tục đưa ra những định hướng chiến lược và các chương trình hành động cụ thể trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính - ngân hàng, giao thông, y tế… tại Diễn đàn Chuyển đổi số ...

Xem thêm