Giải pháp SoundAI nhận giải Vàng Stevie Awards 2023

SoundAI - giải pháp phát hiện bất thường về âm thanh để tự động hóa quá trình kiểm tra sản phẩm cho nhà máy thông minh - nhận được nhiều đánh giá cao về tính sáng tạo và tính ứng dụng.

Xem thêm