Nhà F có 6 người tham gia SEA Game 31

FPT góp mặt 3 vận động viên bộ môn Vovinam đại diện đoàn thể thao Việt Nam thi đấu, 1 giảng viên Vovinam tham gia công tác trọng tài và 2 runner chạy đồng hành môn Marathon tại SEA Game ...

Xem thêm