Sếp 9x FPT Software đam mê tin học từ cấp II

Đam mê Tin học từ nhỏ, theo học lớp chuyên Tin, từ bỏ trường danh tiếng để chọn ĐH FPT là những gì anh Hoàng Văn Đông - Phó giám đốc GST FPT Software trải qua để có được ngày ...

Xem thêm