'Chia sẻ đã trở thành văn hóa của người F'

Với nhiều thành viên nhà F, việc đóng góp vào "quỹ một ngày lương" (Quỹ Người FPT Vì cộng đồng) là một nét văn hóa, một niềm tự hào để lan tỏa những điều tử tế bay xa.

Xem thêm