Hội diễn STCo họp 'Fiên chợ 34'

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện "nghìn lẻ một đêm" của đất nước Ba Tư thần thoại, Hội diễn STCo chào mừng FPT tuổi 34 lấy chủ đề “Fiên chợ 34” với mong muốn đem đến một đêm diễn ...

Xem thêm