Chờ 'nhiệt' từ bóng đá

Nếu ai theo sát từng trận đấu tại FSoft Close Đà Nẵng 2023, sẽ nhận ra rằng bóng đá vẫn còn rất nhiệt!

Xem thêm