Multimedia Multimedia

Ảnh Longform Infographic Podcast Video Wiki

Âm điệu nhà F | Nhật ký 666 ngày F-Ville

Hoàng Thùy Dung là giọng đọc quen thuộc với người FPT Software dưới "nghệ danh" Mochi. Cô phát thanh viên Làng Phần mềm thủ thỉ những tâm tình dành cho ...

Nghe 08:32

Video Longform

Bản lĩnh FPT nơi xứ người

Trong “cuộc chiến” đảm bảo sản xuất, kinh doanh liên tục và vươn tới những ước mơ lớn của nhà F, có những “'người lính” cắm ở tuyến đầu trên ...

Bản lĩnh FPT nơi xứ người

Trong “cuộc chiến” đảm bảo sản xuất, kinh doanh liên tục và vươn tới những ước mơ lớn của nhà F, có những “'người lính” cắm ở tuyến đầu trên ...

Người FPT

Xem thêm