Chúng ta

Multimedia Multimedia

Ảnh Longform Infographic Podcast Video Wiki

'Gái cơ quan' - được yêu là may mắn

Yêu đương nơi làm việc liệu có tiềm ẩn nhiều "drama"? Làm thế nào để phân định "công" - "tư" khi phát triển tình yêu với đồng nghiệp nhà F? ...

Nghe 10:57

Video Longform

Những người thầy 'trong lòng' FPT

Họ là lãnh đạo, quản lý và CBNV của FPT, trở thành người thầy, người anh sẻ chia kiến thức và kinh nghiệm thực tế cho thế hệ tiếp nối. ...

Xem thêm