Multimedia Multimedia

Ảnh Longform Infographic Podcast Video Wiki

‘Mùa’ OKR mới

Đến hẹn lại lên, OKR bắt đầu vào giai đoạn Báo cáo và Thiết lập mục tiêu mới cho năm 2023. Trong “mùa OKR” mới, Ban dự án mong muốn, ...

Infographic

'Gái cơ quan' - được yêu là may mắn

Yêu đương nơi làm việc liệu có tiềm ẩn nhiều "drama"? Làm thế nào để phân định "công" - "tư" khi phát triển tình yêu với đồng nghiệp nhà F? ...

Nghe 10:57

Video Longform

Xem thêm