Những người thầy 'trong lòng' FPT

Họ là lãnh đạo, quản lý và CBNV của FPT, trở thành người thầy, người anh sẻ chia kiến thức và kinh nghiệm thực tế cho thế hệ tiếp nối. ...

Xem thêm