FPT America - 13 năm vươn mình

FPT America đã trở thành đối thủ lớn với nhiều công ty công nghệ, với hơn 100 khách hàng, trong đó 30 đối tác trong danh sách Fortune Global 500.

33 sinh nhật - 33 mùa thương nhớ

13/9 năm nay, người FPT phần lớn work from home do dịch bệnh. Nhưng đây cũng là cơ hội lắng đọng quý giá, để chúng ta cùng tua lại từng ...

3 thế hệ ‘cộp mác’ FPT

Theo đạo nhân sinh của đời người, lứa tuổi 3x được gọi “tam thập nhi lập”, hiểu là sức tự thân lập nghiệp được vững vàng. FPT cũng vậy, tròn ...

Xem thêm