Bản lĩnh FPT nơi xứ người

Trong “cuộc chiến” đảm bảo sản xuất, kinh doanh liên tục và vươn tới những ước mơ lớn của nhà F, có những “'người lính” cắm ở tuyến đầu trên ...

Thanh xuân liều lĩnh ở Bangladesh

Những dòng ký ức viết vội, những cảm xúc còn ướt đẫm trong tâm trí và những câu chuyện về một thời trai trẻ cùng dự án toàn cầu hóa ...

Xem thêm