Kiểm so​át AI

Trong một hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên tại Singapore đầu năm nay, tôi nhận được nhiều câu hỏi về ứng dụng cũng như tác động của AI với các ngành nghề khác nhau.

Nguyễn Xuân Phong