Tác giả

Yến Nhi

Tự hào văn hoá yêu thương

Tôi không một mình trên hành trình sẻ chia yêu thương, tôi có đồng đội sát cánh, những người FPT giàu lòng nhân ái, lương thiện và tử tế. 

Yến Nhi