Tác giả

Vũ Hồng Chiên

Để 'vua biết mặt, chúa biết tên'

Năm 2010, tôi chạm ngõ FPT với sự mông lung, mơ hồ về dự định cũng như kế hoạch tương lai tại nơi này. Vào thời điểm ấy, FPT Software trong tôi là một trạm dừng chân trên hành trình cuộc đời như bao công ty công nghệ khác… 

Vũ Hồng Chiên