Khát vọng ghi danh Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới

Hai năm Covid đã thay đổi suy nghĩ của chúng tôi, rằng công nghệ không chỉ góp phần hưng thịnh quốc gia, mà còn cứu được con người. Những chatbot của FPT đã thực hiện hàng triệu cuộc gọi trong giai đoạn đại dịch để xem người bệnh ở nhà có nguy hiểm không, nếu có thì sẽ kết nối với tổ chức y tế để cứu giúp họ.

Trương Gia Bình