Tác giả

Phan Thanh Sơn

Trải nghiệm giảng viên nội bộ ở FPT

Khi mới vào làm Giám đốc Công nghệ của FPT IS, tôi được đặt hàng đào tạo tổng quát về các chủ đề công nghệ như Chuyển đổi số, Thành phố Thông minh... Cảm giác cũng là trách nhiệm phải làm thôi. Thấy các bạn đồng nghiệp và thậm chí cả các lãnh đạo FPT IS tham gia thì cũng vui và phấn khởi vì được sự quan tâm. Nhớ nhất là hôm đào tạo chuyển đổi số có anh Đỗ Sơn Giang - PTGĐ kiêm Giám đốc Tài chính FPT IS dự từ đầu đến cuối, sau còn tìm hiểu sách tham khảo để đọc thêm.

Phan Thanh Sơn