Một phần của hạnh phúc

Lần đó, xem tivi, thấy anh Trương Gia Bình nói về dự án Trường Hy Vọng, tôi nhủ thầm, mình sẽ đến đây dạy tình nguyện vào dịp hè. Vậy mà sau một dịp đến Hope School, tôi đã đưa cả gia đình mình vào đây để sinh sống, làm việc.

Tạ Ngọc Điệp

Tết của Hy Vọng

Tết năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hope School, bởi lẽ đây là cái Tết đầu tiên sau 1 năm Trường Hy Vọng đi vào hoạt động.

Tạ Ngọc Điệp