Tác giả

Đỗ Cao Bảo

Sống chung với Covid

“Sống chung với Covid-19” là cái tít mà các báo và người dùng mạng xã hội đã dùng để nói về quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho chiến lược chống dịch của Việt Nam.

Đỗ Cao Bảo