FPT Software đã cho tôi niềm vui và tự hào được là người Việt Nam

Đóng lại máy tính ngày hôm nay, thế là đã kết thúc một năm, lại một năm nữa tôi làm công việc này, vừa quen, vừa lạ. Có điều đặc biệt là hôm nay tâm trạng rất phấn chấn, vì từ sáng Facebook tôi sáng bừng tin tức FPT Software đạt doanh thu 1 tỷ USD, người thì thay avatar, người thì viết status, hạnh phúc bừng lên.

Nguyễn Quang Anh