Hội diễn FPT 35 năm: STCo is back!

STCo, một thời gian bị cho là đã hết thời, đã có màn quay trở lại xuất sắc và ấn tượng, tái khẳng định vị thế số 1 của mình trong hoạt động văn hóa của tập đoàn. Hài hước, tự trào, chọc sếp là những nhu cầu bản năng bất chấp thế hệ X, Y hay Z, và hát chế diễn nhại là hình thức tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu đó.

Phan Phương Đạt