Tác giả

Lâm Hoàng Sơn

FPT Happy Run - Trong sáng, ngoài tối!

Anh Lâm Hoàng Sơn (BCM.IC) đang đứng thứ hạng 647/118.764 người tham gia giải chạy FPT Happy Run Online. Là một walker-likes-runner (đi bộ là chính) với hơn 200km đạt được trên app V-Race, anh đã chia sẻ kinh nghiệm cả "sáng" lẫn "tối" khá vui trong hành trình tham gia.

Lâm Hoàng Sơn