Bữa trưa miễn phí, tại sao không?

Nếu được hỏi “Điều gì khiến bạn hạnh phúc hơn mỗi ngày khi làm việc tại FPT?", ngoài chủ đề liên quan đến thu nhập, lương thưởng... tôi mạnh dạn trả lời đó là các chế độ đãi ngộ, chính sách hỗ trợ của FPT dành cho CBNV.

Hoàng Xuân Nhàn