Hạnh phúc cùng những mầm xanh hy vọng

Tròn 1 năm dưới mái nhà Hope School. Nhìn lại, bỗng thấy mình thật hạnh phúc trong vai trò của người chăm sóc sức khỏe tinh thần cho những đứa nhỏ, bằng kiến thức và chuyên môn của mình, bằng tâm thế của người học làm cha, mẹ.

Hoàng Thị An Ly