Tác giả

Chu Thị Nhâm

Lạc quan mùa Covid

Covid mang đến trăm điều khó, mỗi người cùng gắng một chút để hy vọng tất cả chúng ta cùng an toàn, tuy sẽ giản dị hơn, ít ồn ào hơn nhưng lắng đọng trong mỗi người sẽ có thêm niềm vui, nhiều cái mới với tinh thần lạc quan.

Chu Thị Nhâm