Tác giả

Nguyễn Đông

Trông con mùa dịch

Tôi tính đủ đường. Gửi con ra quê sẽ không có người đưa về. Nếu vợ xét nghiệm dương tính thì cả nhà cách ly thế nào? Để con ở nhà thì ai chăm? Mình đi làm, tiếp xúc với những khu vực có nguy cơ cao, con sẽ không an toàn?....

Nguyễn Đông