Tác giả

Nguyên Văn

Cùng Liên đến trường

Nhiều lần, chúng tôi nằm xe 23 tiếng chỉ để gặp Liên trong 30 phút rồi lại quay về Sài Gòn. Nhưng thấy gia đình mạnh khoẻ, con học tốt khiến ai cũng vui, ấm áp.

Nguyên Văn