Tâm tư của người làm văn hoá

Người ta thường nói học là một chuyện, ra đời là chuyện khác hoặc nghề chọn người chứ ít người được chọn nghề. Cá nhân tôi thấy dù làm gì cũng phải có niềm đam mê, phải cháy hết mình mới cảm thấy được làm việc là một hạnh phúc. Lúc ấy bạn mới là chính mình.

Vũ Thị Thu Huyền

Hành trình chinh phục Under 35

Đường đến Top 13 của mỗi người có thể khác nhau nhưng điểm chung là chúng tôi sẵn sàng đón nhận thử thách, bước qua những giới hạn của bản thân và luôn tự tin để nắm bắt khi cơ hội đến.

Vũ Thị Thu Huyền