Hành trình chinh phục Under 35

Đường đến Top 13 của mỗi người có thể khác nhau nhưng điểm chung là chúng tôi sẵn sàng đón nhận thử thách, bước qua những giới hạn của bản thân và luôn tự tin để nắm bắt khi cơ hội đến.

Vũ Thị Thu Huyền