Tác giả

Trịnh Thanh Hà

Đi ra thế giới để 'mở mắt'

Từ một người trẻ không quen thất bại, đến khi phải liên tục đối mặt với những lời từ chối, ở một đất nước xa lạ, đó là hành trình khám phá năng lực và điểm giới hạn của bản thân. 

Trịnh Thanh Hà