Tác giả

Tán Thị Hà

Chạy lũ giữa thành phố đáng sống

Ngay giữa thành phố Đà Nẵng này, chúng tôi vừa trải qua một đêm tất tả bởi cơn lũ lịch sử. Tôi kẹt cứng giữa con đường từ công ty về nhà, với xung quanh là dòng nước xiết và cơn mưa xối xả.

Tán Thị Hà