Tác giả

Hải Lý

Ngàn trải nghiệm cùng đồng nghiệp leo núi

“Nghìn người lên đỉnh” đã để lại thật nhiều cảm xúc, hàng nghìn đồng nghiệp tại Tổ chức Giáo dục FPT vừa có hành trình chinh phục các đỉnh núi bằng sức mạnh của sự đoàn kết, thấu hiểu và tinh thần đồng đội không lùi bước.

Hải Lý