Tác giả

Quách Luyl Đa

Chuyện vui buồn nghề mentor ở FUNiX

4 năm gắn bó với FUNiX, tôi không chỉ truyền dạy kiến thức mà mình có được mà hơn thế, tôi còn học hỏi thêm những điều mới từ ý tưởng đặc biệt của chính học viên. Đây là điều mà tôi vẫn tâm đắc khi trở thành người thầy.

Quách Luyl Đa