Tác giả

Chatbot

Hội diễn ‘ba ba’: Chuyện nhà chuyện cửa

Chắc hẳn sau 8 chương, hồi của bộ phim “tưởng không dài mà dài không tưởng” đêm qua, anh em cũng đã ngỡ ngàng nhận ra, Ban giám khảo và bình luận viên hóa ra là chương 9. Nhưng 30 chưa phải là tết, vẫn còn “chương 10”, bây giờ mới thừa cơ lộ diện. 

Chatbot