Chất keo nhà F

Ngày bé theo mẹ đi chợ, tôi không ít lần kinh ngạc trước cách mẹ tôi mặc cả với các bà bán hàng. Nếu không phải là chỗ đã quen mua bán thì thường hỏi giá xong, người bán hàng nói 10 đồng thì mẹ thường sẽ trả loanh quanh mức từ 3 đến 5 đồng.

Đinh Tiến Dũng