#sáng kiến

iKhiến 2023 công bố thể lệ

Tiêu chí quan trọng nhất của sản phẩm tranh tài bảng A là tính hiệu quả, trong khi đó bảng B quan trọng câu chuyện, hoàn cảnh ra đời của ...

iKhiến

iKhien 2023 khởi động

Giải thưởng Sáng tạo FPT - iKhiến đã bước vào mùa thứ 7 - tiếp tục tìm kiếm và khai phá những sáng kiến mới, với tinh thần ‘Tôi sáng ...

iKhiến

Xem thêm