#sáng kiến

Người F sáng tạo từ đâu?

Từ cuộc trò chuyện, trong bữa cafe rôm rả hay những ý tưởng lóe lên được ghi chép lại... người F đã sáng tạo những cách làm mới, tiết kiệm ...

Ảnh