Chúng ta

9 sáng kiến tranh tài chung khảo iKhiến số 3

Thứ tư, 31/5/2023 | 08:00 GMT+7

Chung khảo số 3 iKhiến 2023 ngày 31/5 có sự góp mặt của 9 sáng từ 6 CTTV kiến cùng tranh tài tại 2 bảng đấu:  Sản phẩm, dịch vụ đã thương mại hóa và Quy trình quản trị và công cụ, phương tiện làm việc. 

Ý kiến

()