#okr fpt

OKR - Ôi Khỏe Rồi

Từ Ôi Khổ Rồi, sau một năm mày mò và tận lực, chúng tôi đã thu hoạch thành quả vượt kỳ vọng. OKR giờ là Ôi Khỏe Rồi.

Góc nhìn