#Đỗ Cao Bảo

Con đường tôi chọn

Tôi chọn FIS để bắt đầu một hành trình mới mà ở đó cơ hội và thách thức đều nhiều như nhau.

FPT IS những ngày đầu thành lập

Trong suốt chặng đường 15 năm phát triển của FPT có rất nhiều sự kiện, nhiều thời điểm quan trọng ghi dấu ấn không thể nào quên đối với con ...