#covid-19

Nhớ Bố

Bố đã trải qua một cuộc rời đi về miền miên viễn im lìm, nguội lặng, không kèn, không trống, không một người thân đưa tiễn lần cuối.

Góc nhìn

Xem thêm