Chúng ta

Người F hoàn thành OKR 2022

Thứ bảy, 7/1/2023 | 07:02 GMT+7

Tính đến hết ngày 3/1, đa số CTTV nhà F cán mốc 100% các tỷ lệ báo cáo, thiết lập OKR cấp bộ phận, cán bộ quản lý (CBQL) và cán bộ nhân viên (CBNV).

Theo đó, 6/10 đơn vị hoàn thành Báo cáo OKR quý IV năm 2022, bao gồm: FPT Retail, FPT Online, FPT Telecom, FPT IS, FPT Software và Synnex FPT. Trong khi các đơn vị còn lại: FPT Education, FPT Smart Cloud và FPT Digital có tỷ lệ từ 96,15% đến 97,1%.

Riêng việc thiết lập OKR quý I/2023, FPT Retail, FPT Online, FPT Telecom, FPT IS, FPT Education và Synnex FPT đã hoàn thành 100%.

Đặc biệt, Synnex FPT, FPT Online, FPT Retail là 3 đơn vị hoàn thành 100% các chỉ số báo cáo và thiết OKR ở cả 3 cấp bộ phận, CBQL và CBNV. Riêng FPT HO có tỷ lệ ít nhất cả hai chỉ số trên.

-6053-1673005535.jpg

FPT Retail là 1 trong 3 đơn vị hoàn thành 100% các chỉ số báo cáo và thiết OKR ở cả 3 cấp.

Trong năm 2022 vừa qua, tinh thần OKR nhà F tiếp tục gắn liền chất lượng với hoạt động kinh doanh. Duy trì triển khai OKR hiệu quả trên mọi mặt, từ thắt chặt tính tuân thủ đến đảm bảo nội dung, hướng vào mục tiêu chung là tăng trưởng kinh doanh của Tập đoàn. Ban Triển khai OKR cũng mang đến sự đổi mới, sáng tạo trong hình thức vinh danh, tiếp tục lan toả tinh thần "leng keng" OKR đến CBNV nhà F.

OKR (Objectives and Key Results: Mục tiêu và kết quả then chốt) là phương thức quản trị mới hướng đến thúc đẩy mỗi người FPT làm việc hăng say, liên tục sáng tạo, đổi mới, được tập đoàn áp dụng từ 2019. Đến nay, OKR đã bước sang năm thứ 5, lan toả sâu rộng đến CBNV và mang lại những hiệu quả tích cực cho Tập đoàn.

Trong mùa OKR mới 2023, Ban dự án mong muốn đẩy mạnh công tác CFR (Conversation - Feedback - Regconition) để thiết lập OKR “chất lượng và truyền cảm hứng”. Mục tiêu trong mùa OKR năm nay gồm: Đạt 95% tỷ lệ tuân thủ các chu trình OKR (Báo cáo - Thiết lập - Đánh giá/Chấm điểm - Phê duyệt); Đảm bảo hoàn thành tốt các tỷ lệ/deadline các hoạt động đào tạo, truyền thông, khen thưởng; Đảm bảo tính ổn định của tool OKR; Đảm bảo tính hướng tâm của OKR hội tụ trong triển khai.

>> Nhà F về đích OKR

Sơn Thạnh

Ý kiến

()