#OKR

‘Mùa’ OKR mới

Đến hẹn lại lên, OKR bắt đầu vào giai đoạn Báo cáo và Thiết lập mục tiêu mới cho năm 2023. Trong “mùa OKR” mới, Ban dự án mong muốn, ...

Infographic

Nhà F về đích OKR

Tính đến ngày 10/10, phần lớn CTTV nhà F cán mốc 100% các tỷ lệ báo cáo, thiết lập OKR cấp bộ phận, cán bộ quản lý (CBQL) và cán ...

Người FPT

Xem thêm