#OKR

Người đẩy OKR tăng tốc

Ngô Quốc Đồng quyết liệt trong việc triển khai OKR đúng tiến độ, cũng là người truyền lửa để mỗi cá nhân sẵn sàng “leng keng” khi thiết lập OKR.

Người FPT

'Giải cứu' OKR

Ét ô ét - người F đang làm gì khi chỉ còn 3 ngày cuối cùng để hoàn thành báo cáo OKR cuối kỳ và thiết lập OKR quý II/2022.

Video

Xem thêm