#OKR

‘Mùa’ OKR mới

Đến hẹn lại lên, OKR bắt đầu vào giai đoạn Báo cáo và Thiết lập mục tiêu mới cho năm 2023. Trong “mùa OKR” mới, Ban dự án mong muốn, ...

Infographic

Xem thêm