#OKR FPT

OKR ‘thêm tuổi mới’

Ngày 29/12 là hạn cuối cùng để hoàn thành báo cáo và thiết lập mục tiêu mới cho năm 2024. Năm 2024, Ban dự án mong muốn OKR sẽ trở ...

Người FPT

Nhà F về đích OKR

Tính đến ngày 10/10, phần lớn CTTV nhà F cán mốc 100% các tỷ lệ báo cáo, thiết lập OKR cấp bộ phận, cán bộ quản lý (CBQL) và cán ...

Người FPT

Xem thêm