Chúng ta

Nhà F vượt kế hoạch trước thời hạn báo cáo/thiết lập OKR

Thứ sáu, 30/9/2022 | 15:59 GMT+7

Tính đến 13h30 hôm nay (30/9), Toàn tập đoàn ghi nhận hơn 99% người F đã hoàn thành báo cáo OKR quý III và 98,5% CBNV đã thiết lập OKR quý IV.

Cụ thể, tỷ lệ hoàn thành báo cáo OKR ở CBNV đạt 99,1%; cán bộ quản lý đạt 99%; tỷ lệ OKR bộ phận đạt 98,16%.

Trong đó, FPT Retail là đơn vị nổi bật nhất khi tỷ lệ báo cáo OKR của bộ phận và cán bộ quản lý đã đạt 100%; tỷ lệ này đối với CBNV là 99,85%, cao nhất toàn Tập đoàn.

FPT IS và FPT Smart Cloud cũng đang có những chỉ số ấn tượng. Nhà Hệ thống có tỷ lệ hoàn thành báo cáo OKR của cán bộ quản lý là 100%, của CBNV là 99,66%. FPT Smart Cloud có tỷ lệ tương ứng là 100% và 98,77%.

Đối với tỷ lệ thiết lập OKR quý IV, toàn FPT hiện đã đạt 98.5% đối với CBNV; 98.79% đối với cán bộ quản lý và 97,52% đối với OKR bộ phận. Một số đơn vị đang có tỷ lệ ấn tượng như: FPT Retail, FPT IS, FPT Smart Cloud và FPT Telecom.

Hiện tại, tất cả các chỉ số nhằm đảm bảo tính tuân thủ trong triển khai báo cáo/thiết lập OKR đã vượt kế hoạch. Nhà F sẽ kết thúc thời hạn báo cáo/thiết lập OKR trong hôm nay (30/9), người F chỉ còn vài giờ để hoàn thành đúng hạn.

-6399-1664527759.jpg

Người F chỉ còn vài giờ trước khi kết thúc thời hạn báo cáo/thiết lập OKR. Ảnh tư liệu

Song song đó, toàn FPT đang nỗ lực thúc đẩy giai đoạn 2, thực hiện chấm điểm OKR quý III và phê duyệt OKR quý IV, hạn cuối thực hiện là 10/10.

Trong khi đó, các đơn vị/bộ phận cũng đang gấp rút hoàn tất công tác CFR (Trao đổi - Phản hồi - Ghi nhận) theo yêu cầu. Để đảm bảo CFR hợp lệ, đơn vị cần lưu lại minh chứng thực hiện theo biểu mẫu của CTTV hoặc của Tập đoàn đã cung cấp.

Sau khi kì OKR đóng vào ngày 10/10, Tập đoàn sẽ tiến hành giai đoạn Khen thưởng đối với các cá nhân có OKR xuất sắc và Tập thể triển khai OKR có chất lượng trong quý III/2022.

Năm 2022, tinh thần OKR nhà F tiếp tục gắn liền chất lượng với hoạt động kinh doanh. Duy trì triển khai OKR hiệu quả trên mọi mặt, từ thắt chặt tính tuân thủ đến đảm bảo nội dung, hướng vào mục tiêu chung là tăng trưởng kinh doanh của Tập đoàn. Ban Triển khai OKR cũng mang đến sự đổi mới, sáng tạo trong hình thức vinh danh, tiếp tục lan toả tinh thần "leng keng" OKR đến CBNV nhà F.

OKR (Objectives and Key Results: Mục tiêu và kết quả then chốt) là phương thức quản trị mới hướng đến thúc đẩy mỗi người FPT làm việc hăng say, liên tục sáng tạo, đổi mới, được tập đoàn áp dụng từ 2019. Đến nay, OKR đã vận hành được 3 năm, lan toả sâu rộng đến CBNV và mang lại những hiệu quả tích cực cho Tập đoàn.

Sơn Trà

Ý kiến

()