#Nguyễn Bạch Điệp

Người phụ nữ FPT

Nếu có thể gọi Người phụ nữ FPT, một chức danh biểu trưng nào đấy, thì Nguyễn Bạch Điệp xứng đáng trong danh sách những người đứng đầu. Ấn tượng ...

Bài dự thi

Xem thêm