Chúng ta

Người phụ nữ FPT

Thứ ba, 7/9/2021 | 09:55 GMT+7

Nếu có thể gọi Người phụ nữ FPT, một chức danh biểu trưng nào đấy, thì Nguyễn Bạch Điệp xứng đáng trong danh sách những người đứng đầu. Ấn tượng về chị rất trẻ, vậy mà chị đã có 5 năm gắn bó, xây dựng FPT, đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của FPT ngày hôm nay kể cả trong lĩnh vực văn hóa, tinh thần. 

Ý kiến

()