#FSOFT

FPT mãi trong tôi

Tôi thật sự ấn tượng với FPT dù mới chỉ làm việc tại đây được vài ngày.

FSOFT trong tôi

FSOFT -  nơi tôi có anh chị bạn bè yêu thương và giúp đỡ. 

Nghề

Đơn giản vì đó là FPT.

Fsoft nơi tôi trưởng thành

Cái thứ tình cảm níu tôi ở lại trên cả tình đồng nghiệp thông thường nó đạt đến cảnh giới tình anh em.

Vợ hai

Sắp đến sinh nhật bà hai, năm nay bà ấy tròn 30 tuổi, ở cái tuổi mà người ta nói là đủ chín muồi để thành công, tôi cũng mong ...

Xem thêm