#OKR xuất sắc

Những lựa chọn của Thông

Từ chối con đường trở thành công chức Nhà nước theo truyền thống gia đình để dấn thân với nghiệp ‘dán tờ rơi’, vấp nhiều phản đối trong các lần ...

Người FPT