Người F cần hoàn thành báo cáo và thiết lập kỳ OKR mới trước 31/12

Thứ tư, 15/12/2021 | 09:00 GMT+7

Ngày 31/12 là mốc thời gian cần lưu ý để hoàn thành báo cáo OKR quý IV, OKR năm 2021 cũng như thiết lập kỳ OKR mới.

Theo đó, Tập đoàn vừa có thông báo về các mốc thời gian hoàn thành việc cập nhật/thiết lập OKR sau khi đã triển khai xong chiến lược; hoàn thành bản đồ OKR Hội tụ cũng như định hướng các nhiệm vụ trọng yếu của công ty thành viên trong năm tới.

Cụ thể, 31/12 là hạn cuối để người F hoàn thành báo cáo OKR quý IV; báo cáo OKR năm 2021 đồng thời thiết lập OKR quý I cũng như OKR cho năm 2022.  

Đặc biệt, việc báo cáo OKR năm 2021 và thiết lập OKR 2022 được Tập đoàn yêu cầu 100% cán bộ quản lý (CBQL) nhà F phải hoàn thành đúng hạn và khuyến khích thực hiện đối với CBNV. Thời gian để CBQL chấm điểm OKR quý IV (2021) và phê duyệt OKR quý I (2022) là 11/1/2022.

b3-3810-1617617548-jpeg-2847-1-5492-3785

31/12 là cột mốc để người F hoàn thành báo cáo OKR và thiết lập kỳ OKR mới. Ảnh tư liệu

Ban Triển khai OKR Tập đoàn cũng xác định, tinh thần cho mùa báo cáo/thiết lập sắp tới sẽ là “One FPT-One Deadline” với mục tiêu quan trọng là nhanh và chính xác. Đặc biệt, cần tăng cường chia sẻ, truyền thông về chiến lược; kết hợp nhiều hình thức CFR (Trao đổi-Phản hồi-Ghi nhận) một cách sáng tạo để tăng hiệu quả vận hành OKR.

Giám đốc Chất lượng FPT Phạm Thị Quỳnh Vi cho biết để hàng vạn người F hoàn thành báo cáo/thiết lập OKR đúng cam kết là mục tiêu rất thách thức. Tuy nhiên, chị tin tưởng dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, cán bộ quản lý và tinh thần OKR đã thấm nhuần thì đây là điều hoàn toàn có thể làm được.

Năm 2022, tinh thần OKR nhà F tiếp tục gắn liền chất lượng với hoạt động kinh doanh. Duy trì triển khai OKR hiệu quả trên mọi mặt, từ thắt chặt tính tuân thủ đến đảm bảo nội dung, hướng vào mục tiêu chung là tăng trưởng kinh doanh của Tập đoàn. Đặc biệt, FPT hứa hẹn sẽ mang đến sự đổi mới, sáng tạo trong hình thức vinh danh, tiếp tục lan toả tinh thần "leng keng" OKR đến CBNV nhà F.

OKR (Objectives and Key Results: Mục tiêu và kết quả then chốt) là phương thức quản trị mới hướng đến thúc đẩy mỗi người FPT làm việc hăng say, liên tục sáng tạo, đổi mới, được tập đoàn áp dụng từ 2019. Đến nay, OKR đã vận hành được 3 năm, lan toả sâu rộng đến CBNV và mang lại những hiệu quả tích cực cho Tập đoàn.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()