4 đơn vị nhà F hoàn thành 100% báo cáo/thiết lập OKR

Thứ hai, 11/7/2022 | 09:08 GMT+7

Toàn tập đoàn ghi nhận hơn 97% người F đã hoàn thành báo cáo OKR quý II và thiết lập OKR quý III.

Cụ thể, tính đến hết giai đoạn 1 (ngày 30/6), các đơn vị gồm: FPT Retail, FPT Online, Synnex FPT và FPT Digital đã đạt tỷ lệ tuyệt đối (100%) trong việc đảm bảo tiến độ báo cáo OKR quý II và thiết lập OKR quý III.

Toàn Tập đoàn ghi nhận tỷ lệ hoàn thành báo cáo OKR ở CBNV đạt 98,8%; cán bộ quản lý đạt 98,84%; tỷ lệ OKR bộ phận đạt 97,5%.

Tỷ lệ thiết lập OKR quý III đạt 97,6% đối với CBNV; 99,4% đối với cán bộ quản lý và 99,2% đối với OKR bộ phận.

Đại diện Ban triển khai OKR Tập đoàn đánh giá, toàn nhà F đã chủ động, nghiêm túc triển khai OKR theo đúng lịch trình, đạt mục tiêu so với kế hoạch đề ra. Hệ thống FOKR duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận sự cố phát sinh. 

A-nh-chu-p-Ma-n-hi-nh-2022-04-8096-3046-

12/7 là hạn cuối chấm điểm và phê duyệt kỳ OKR.

Hiện tại, toàn FPT đang nỗ lực thúc đẩy giai đoạn 2, thực hiện chấm điểm OKR quý II và phê duyệt OKR quý III hạn cuối thực hiện là 12/7.

Ngoài ra, các đơn vị/bộ phận cũng đang gấp rút hoàn tất công tác CFR (Trao đổi - Phản hồi - Ghi nhận) theo yêu cầu đối với bộ phận cấp 3, cấp 4. Để đảm bảo CFR hợp lệ, đơn vị cần lưu lại minh chứng thực hiện theo biểu mẫu của CTTV hoặc của Tập đoàn đã cung cấp.

Sau khi kì OKR đóng vào ngày 12/7, Tập đoàn sẽ tiến hành giai đoạn Khen thưởng đối với các cá nhân có OKR xuất sắc và Tập thể triển khai OKR có chất lượng trong quý II/2022.

OKR - phương thức quản trị mới hướng đến thúc đẩy làm việc hăng say, liên tục sáng tạo, đổi mới mà mỗi người FPT cần lập kế hoạch vào mỗi quý làm việc. Ban Triển khai OKR Tập đoàn xác định, mục tiêu cần đạt của kỳ báo cáo OKR quý II/2022 và thiết lập OKR quý III/2022 là đảm bảo chất lượng và truyền cảm hứng đến Tập thể/CBNV.

Người F lưu ý, hạn cuối để hoàn thành việc Chấm điểm OKR quý II/2022 và Phê duyệt OKR quý III/2022 là 12/7.

Tập đoàn cũng tiếp tục triển khai chương trình vinh danh "OKR - Vì bạn xứng đáng", yêu cầu hoàn thành đề xuất khen thưởng trước 19/7.

Sơn Trà

Ý kiến

()