Chúng ta

FPT Telecom đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 2.800 tỷ đồng trong năm 2022

Thứ ba, 12/4/2022 | 16:41 GMT+7

Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã: FOX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ diễn ra vào ngày 20/4 tới, với mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt trên 2.800 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT dự kiến sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu 14.560 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với năm 2021 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 13.800 tỷ đồng, tăng trưởng 14,3% và doanh thu từ dịch vụ nội dung là 760 tỷ đồng, tăng trưởng 25,1%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.812 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với năm 2021. Công ty đề xuất kế hoạch trả cổ tức năm 2022 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2022, FPT Telecom sẽ triển khai khởi công dự án xây dựng tòa nhà FPT Telecom Tower tại Khu chế xuất Tân Thuận, TP HCM để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về văn phòng làm việc.

Song song đó, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển để đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng, triển khai các dịch vụ Multi Cloud cho khách hàng khối doanh nghiệp, tiếp tục đầu tư phát triển nội dung riêng cho mảng dịch vụ truyền hình, đưa ra các hướng kinh doanh và sản phẩm mới để tận dụng các ưu thế về công nghệ hiện có, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai hạ tầng tại các tỉnh để mở rộng thị phần.

Về nguồn nhân sự, công ty sẽ cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và dự kiến đến cuối năm số lượng nhân sự sẽ đạt khoảng 10.000 người.

2022-04-12-163941-2612-1649756472.png

FPT Telecom (FOX) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt trên 2.800 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức không dưới 20%.

Nhìn lại năm 2021, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.686 tỷ đồng, tăng 10,6% so với doanh thu đạt được năm 2020, trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 11.800 tỷ đồng. Lãi trước thuế 2.395 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu lãi được giao cho cả năm (2.380 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 1.916 tỷ đồng, tăng 15,1% so với số lãi 1.664 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.820 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của FPT Telecom từ trước tới nay.

Với kết quả đạt được, HĐQT đã thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 2.000 đồng/cp, trong đó cổ tức đợt 1 là 1.000 đồng/cp đã tạm ứng vào tháng 12/2021; cổ tức đợt 2 là 1.000 đồng/cp dự kiến trả sau ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Ngoài ra HĐQT công ty cũng đã đề xuất bổ sung ngành nghề hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính trong ngành nghề kinh doanh của công ty.

Tại Đại hội sắp tới, Hội đồng quản trị công ty sẽ trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên BKS của anh Nguyễn Lương Tâm và anh Phan Phương Đạt và thông qua bổ sung thêm 2 thành viên BKS mới cho nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thùy Linh

Ý kiến

()