#fpt telecom

Tinh gọn vẫn mượt mà

Xác định mục tiêu cốt lõi, trọng điểm năm 2023 là tinh gọn. Khi nhắc đến tinh gọn, ý tưởng lóe lên sẽ là cắt giảm quy trình, nhân sự, ...

Người FPT

Xem thêm